عنوتن مقاله:Internet service provider - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
عنوتن مقاله:Internet service provider
عنوتن مقاله:Internet service provider

عنوتن مقاله:Internet service provider

 مشخصات فایلعنوتن مقاله:Internet service providerعنوتن مقاله: ارائه دهنده خدمات اینترنت قالب بندی: wordتعداد صفحات:42دو زبانهزبان: فارسیزبان : لاتین   محتویاتInternet service providerISP connection optionsHow ISPs connect to the InternetVirtual ISPISP ConnectionContents[edit] Overview[edit] Technology[edit] Multilinking Modems[edit] Dual Analog Lines[edit] ISDN[edit] T-1/DS-1[edit] Wired Ethernet[edit] Rural broadband[edit] Satellite Internet[edit] Cellular Broadband[edit] Remote DSL[edit] DSL repeater[edit] Power-line Internet[edit] Wireless ISP[edit] iBlast[edit] WorldSpace[edit] Broadband worldwide  Internet service providerAn Internet service provider (abbr. ISP, also called Internet access provider or IAP) is a business or organization that provides to consumers access to the Internet and related services. In the past, most ISPs were run by the phone companies. Now, ISPs can be started by just about any individual or group with sufficient money and expertise. In addition to Internet access via various technologies such as dial-up and DSL, they may provide a combination of services including Internet transit, domain name registration and hosting, web hosting, and colocation.ISP connection optionsISPs employ a range of technologies to enable consumers to connect to their network. For "home users", the most popular options include dial-up, DSL (typically ADSL), Broadband wireless access, Cable modem, and ISDN (typically BRI). For customers who have more demanding requirements, such as medium-to-large businesses, or other ISPs, DSL (often SHDSL or ADSL), Ethernet, Metro Ethernet, Gigabit Ethernet, Frame Relay, ISDN (BRI or PRI), ATM, satellite Internet access and SONET are more likely. With the increasing popularity of downloading music and online video and the general demand for faster page loads, higher bandwidth connections are becoming more popular. How ISPs connect to the InternetJust as their customers pay them for Internet access, ISPs themselves pay upstream ISPs for Internet access. In the simplest case, a single connection is established to an upstream ISP using one of the technologies described above, and the ISP uses this connection to send or receive any data to or from parts of the Internet beyond its own network; in turn, the upstream ISP uses its own upstream connection, or connections to its other customers (usually other ISPs) to allow the data to travel from source to destination.In reality, the situation is often more complicated. For example, ISPs with more than one Point of Presence (PoP) may have separate connections to an upstream ISP at multiple PoPs, or they may be customers of multiple upstream ISPs and have connections to each one at one or more of their PoPs. ISPs may engage in peering, where multiple ISPs interconnect with one another at a peering point or Internet exchange point (IX), allowing the routing of data between their networks, without charging one another for that data - data that would otherwise have passed through their upstream ISPs, incurring charges from the upstream ISP. ISPs who require no upstream, and have only customers and/or peers, are called Tier 1 ISPs, indicating their status as ISPs at the top of the Internet hierarchy. Routers, switches, Internet routing protocols, and the expertise of network administrators all have a role to play in ensuring that data follows the best available route and that ISPs can "see" one another on the Internet. = = == == = = = = == = = = = = = == = = = = =ارائه دهنده خدمات اینترنت گزینه های اتصال ISPیک ISP چیست ؟اتصال ISPISP dial upاینترنت با پهنای باند مزایای DSLمعایب DSL اینترنت بیسیم اینترنت کابلی مزایای اینترنت کابلی اینترنت IDSNو . . .   ارائه دهنده خدمات اینترنت یک ارائه دهنده سرویس اینترنت (به طور اختصار ISP که به آن ارائه دهنده دسترسی به اینترنت یا IAP نیز می گویند ) یک شرکت یا سازمانی است که دسترسی مشتریان را به اینترنت و خدمات مربوط به آن فراهم می کند . در گذشته بیشتر ISP ها بوسیه شرکتهای تلفن کار می کردند . اینک ISP ها می توانند بوسیله هر فرد یا گروهی که دارای پول و تجربه کافی هستند شروع شوند . علاوه بر دسترسی به اینترنت از طریق انواع تکنولوژی های مختلف همانند شماره گیری و DSL آنها ترکیبی از خدمات شامل ارسال اینترنتی ثبت نام دومین و هاستینگ ، میزبانی وب ، و Collocation را نیز ممکن است ارائه دهند .گزینه های اتصال ISP :ISP ها از انواع تکنولوژیها برای قادر ساختن مشتریان در ارتباط به شبکه اشان استفاده می کنند برای کاربران خانگی عمومی ترین گزینه شامل شماره گیری DSL ( بطور عمومی ADSL ) دسترسی بی سیم پهنای باند ف مودم کابلی و ISDN (بطور عمومی BRI) می باشد . برای مشتریان که نیازهای بیشتری دارند ، همانند شرکت متوسط بزرگ یا سایر ISP ها ، DSL (اغلب HDSL یا ADSL) اترنت ، مترواترنت ، اترنت ، گیگابایت ، فریم رله ATM , (PRI BRI)IDSN دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره و SONET عمومی تر است . با افزایش عمومی شدن دانلود موسیقی و تصاویر آنلاین و تقاضای عمومی برای بارگذاری سریعتر صفحات اتصالات با پهنای باند بزرگتر نیز عمومی شده است . ISP ها چگونه به اینترنت متصل می شوند . همانند مشتریان که برای دسترسی به اینترنت پول پرداخت کنند ، خود ISP ها هم به ISP های رده بالاتر برای دسترسی به اینترنت پول پرداخت می کنند . در ساده ترین حالت یک اتصال واحد به یک ISP رده بالاتر با استفاده از یکی از تکنولوژی های توضیح داده شده در بالا برقرار می شود و ISP از این اتصال برای فرستادن و دریافت هر گونه اطلاعات به یا از بخشهای از اینترنت در شبکه خود استفاده می کند . به همین ترتیب ISP رده بالاتر از یک اتصال بالاتر خود استفاده می کند یا به سایر مشتریان (معمولا سایر ISP ها ) متصل می شود تا امکان حرکت اطلاعات را از منبع تا مقصد فراهم کند . در واقع وضعیت اغلب بسیار پیچیده است . برای مثال ISP هایی با بیش از یک نقطه حضور (POP) می توانند اتصالات جداگانه ای برای یک ISP بالاتر در POP های چندگانه داشته باشند یا اینکه آنها مشتریانی از ISP های بالاتر چند گانه باشند و اتصالاتی را برای هر کدام از POP ها دارند . ISP ها می توانند به صورت PEERING باشند که در آن ISP های مختلف از طریق یک نقطه peering یا نقطه مبادله اینترنتی (IX) به یکدیگر متصل شوند و اجازه دهند اطلاعات بین شبکه خودشان بدون هیچ گونه هزینه ای نسبت به سایر اطلاعات مسیر یابی می شوند معمولا برای اطلاعاتی که بایستی به ISP های بالاتر منتقل شوند از طرف ISP بالاتر هزینه ای اعمال می شود . ISP هایی که نیازی به رده بالاتر ندارند و فقط دارای مشتری و یا peer ها هستند را ISP ، Tier می گویند که نشان دهنده آن است که ISP ها در رده سلسله مراتب اینترنت قرار دارند . روتور ها ، سوئیچها ، پروتکلهای مسیریابی اینترنت در مدیران با تجربه شبکه همگی برای اطمینان از اینکه اطلاعاتی بهترین مسیر در دسترس را دنبال می کنند و ISP های می توانند یکدیگر را در اینترنت ببیند دارای نقش هستند . ISP واقعی : یک ISP واقعی (VISP)خدمات را از یک ISP دیگر (که برخی اوقات یک ISP عمده فروش یا مفهومی مشابه با این نامیده می شود ) خریداری می کند تا به مشتریان SVISP اجازه دسترسی به اینترنت را از طریق یک یا چند نقطه حضور (POP) که مالک شده اند یا بوسیله ISP عمده فروش اداره می شوند را فراهم کنند . برای ارائه از این نوع خدمت مدلهای مختلفی وجود دارد ، برای مثال ISP عمده فروش می تواند دسترسی به شبکه را از طریق مودم شماره گیری POP ها یا  DSLAM های نصب شده در مراکز تلفن برای کاربران انتهای فراهم آورند و ترافیک کاربر نهایی را مسیر یابی سوئیچ و یا تونل به سمت شبکه VISP نماید در برخی شرایط آنها می توانند ترافیک را به سمت مقصد خودشان مسیر یابی کنند . در مدل دیگر VISP  هیچ ترافیکی را مسیریابی نمی کند و فقط نیاز به ارائه عملیات AAA (شناسایی تایید و حسابداری ) همانند هر خدمت با ارزش افزوده همانند ایمیل یا میزبانی وب دارد . چنین ISP می تواند از POP ها ی خود برای ارائه یک خدمت و از یک مدل VISP برای ارائه خدمت دیگر یا از ترکیبی از هر دو برای ارائه یک خدمت در مناطق مختلف استفاده می کند . سرویس ارائه شده بوسیله ISP عمده فروش در یک مدل VISP با آنچه که بوسیله ISP بالاتر ارائه می...

عنوتن مقاله:Internet service provider

 

مشخصات فایل

عنوتن مقاله:Internet service provider

عنوتن مقاله: ارائه دهنده خدمات اینترنت

قالب بندی: word

تعداد صفحات:42

دو زبانه

زبان: فارسی

زبان : لاتین

 

 

 

محتویات

Internet service provider

ISP connection options

How ISPs connect to the Internet

Virtual ISP

ISP Connection

Contents

[edit] Overview

[edit] Technology

[edit] Multilinking Modems

[edit] Dual Analog Lines

[edit] ISDN

[edit] T-1/DS-1

[edit] Wired Ethernet

[edit] Rural broadband

[edit] Satellite Internet

[edit] Cellular Broadband

[edit] Remote DSL

[edit] DSL repeater

[edit] Power-line Internet

[edit] Wireless ISP

[edit] iBlast

[edit] WorldSpace

[edit] Broadband worldwide

 

 

Internet service provider

An Internet service provider (abbr. ISP, also called Internet access provider or IAP) is a business or organization that provides to consumers access to the Internet and related services. In the past, most ISPs were run by the phone companies. Now, ISPs can be started by just about any individual or group with sufficient money and expertise. In addition to Internet access via various technologies such as dial-up and DSL, they may provide a combination of services including Internet transit, domain name registration and hosting, web hosting, and colocation.

ISP connection options

ISPs employ a range of technologies to enable consumers to connect to their network. For "home users", the most popular options include dial-up, DSL (typically ADSL), Broadband wireless access, Cable modem, and ISDN (typically BRI). For customers who have more demanding requirements, such as medium-to-large businesses, or other ISPs, DSL (often SHDSL or ADSL), Ethernet, Metro Ethernet, Gigabit Ethernet, Frame Relay, ISDN (BRI or PRI), ATM, satellite Internet access and SONET are more likely. With the increasing popularity of downloading music and online video and the general demand for faster page loads, higher bandwidth connections are becoming more popular.

 How ISPs connect to the Internet

Just as their customers pay them for Internet access, ISPs themselves pay upstream ISPs for Internet access. In the simplest case, a single connection is established to an upstream ISP using one of the technologies described above, and the ISP uses this connection to send or receive any data to or from parts of the Internet beyond its own network; in turn, the upstream ISP uses its own upstream connection, or connections to its other customers (usually other ISPs) to allow the data to travel from source to destination.

In reality, the situation is often more complicated. For example, ISPs with more than one Point of Presence (PoP) may have separate connections to an upstream ISP at multiple PoPs, or they may be customers of multiple upstream ISPs and have connections to each one at one or more of their PoPs. ISPs may engage in peering, where multiple ISPs interconnect with one another at a peering point or Internet exchange point (IX), allowing the routing of data between their networks, without charging one another for that data - data that would otherwise have passed through their upstream ISPs, incurring charges from the upstream ISP. ISPs who require no upstream, and have only customers and/or peers, are called Tier 1 ISPs, indicating their status as ISPs at the top of the Internet hierarchy. Routers, switches, Internet routing protocols, and the expertise of network administrators all have a role to play in ensuring that data follows the best available route and that ISPs can "see" one another on the Internet.

 = = == == = = = = == = = = = = = == = = = = =

ارائه دهنده خدمات اینترنت

گزینه های اتصال ISP

یک ISP چیست ؟

اتصال ISP

ISP dial up

اینترنت با پهنای باند

مزایای DSL

معایب DSL 

اینترنت بیسیم

اینترنت کابلی

مزایای اینترنت کابلی

اینترنت IDSN

و . . .

 

 

 

ارائه دهنده خدمات اینترنت

یک ارائه دهنده سرویس اینترنت (به طور اختصار ISP که به آن ارائه دهنده دسترسی به اینترنت یا IAP نیز می گویند ) یک شرکت یا سازمانی است که دسترسی مشتریان را به اینترنت و خدمات مربوط به آن فراهم می کند . در گذشته بیشتر ISP ها بوسیه شرکتهای تلفن کار می کردند . اینک ISP ها می توانند بوسیله هر فرد یا گروهی که دارای پول و تجربه کافی هستند شروع شوند . علاوه بر دسترسی به اینترنت از طریق انواع تکنولوژی های مختلف همانند شماره گیری و DSL آنها ترکیبی از خدمات شامل ارسال اینترنتی ثبت نام دومین و هاستینگ ، میزبانی وب ، و Collocation را نیز ممکن است ارائه دهند .

گزینه های اتصال ISP :

ISP ها از انواع تکنولوژیها برای قادر ساختن مشتریان در ارتباط به شبکه اشان استفاده می کنند برای کاربران خانگی عمومی ترین گزینه شامل شماره گیری DSL ( بطور عمومی ADSL ) دسترسی بی سیم پهنای باند ف مودم کابلی و ISDN (بطور عمومی BRI) می باشد . برای مشتریان که نیازهای بیشتری دارند ، همانند شرکت متوسط بزرگ یا سایر ISP ها ، DSL (اغلب HDSL یا ADSL) اترنت ، مترواترنت ، اترنت ، گیگابایت ، فریم رله ATM , (PRI BRI)IDSN دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره و SONET عمومی تر است . با افزایش عمومی شدن دانلود موسیقی و تصاویر آنلاین و تقاضای عمومی برای بارگذاری سریعتر صفحات اتصالات با پهنای باند بزرگتر نیز عمومی شده است . ISP ها چگونه به اینترنت متصل می شوند .

همانند مشتریان که برای دسترسی به اینترنت پول پرداخت کنند ، خود ISP ها هم به ISP های رده بالاتر برای دسترسی به اینترنت پول پرداخت می کنند . در ساده ترین حالت یک اتصال واحد به یک ISP رده بالاتر با استفاده از یکی از تکنولوژی های توضیح داده شده در بالا برقرار می شود و ISP از این اتصال برای فرستادن و دریافت هر گونه اطلاعات به یا از بخشهای از اینترنت در شبکه خود استفاده می کند . به همین ترتیب ISP رده بالاتر از یک اتصال بالاتر خود استفاده می کند یا به سایر مشتریان (معمولا سایر ISP ها ) متصل می شود تا امکان حرکت اطلاعات را از منبع تا مقصد فراهم کند .

در واقع وضعیت اغلب بسیار پیچیده است . برای مثال ISP هایی با بیش از یک نقطه حضور (POP) می توانند اتصالات جداگانه ای برای یک ISP بالاتر در POP های چندگانه داشته باشند یا اینکه آنها مشتریانی از ISP های بالاتر چند گانه باشند و اتصالاتی را برای هر کدام از POP ها دارند . ISP ها می توانند به صورت PEERING باشند که در آن ISP های مختلف از طریق یک نقطه peering یا نقطه مبادله اینترنتی (IX) به یکدیگر متصل شوند و اجازه دهند اطلاعات بین شبکه خودشان بدون هیچ گونه هزینه ای نسبت به سایر اطلاعات مسیر یابی می شوند معمولا برای اطلاعاتی که بایستی به ISP های بالاتر منتقل شوند از طرف ISP بالاتر هزینه ای اعمال می شود . ISP هایی که نیازی به رده بالاتر ندارند و فقط دارای مشتری و یا peer ها هستند را ISP ، Tier می گویند که نشان دهنده آن است که ISP ها در رده سلسله مراتب اینترنت قرار دارند . روتور ها ، سوئیچها ، پروتکلهای مسیریابی اینترنت در مدیران با تجربه شبکه همگی برای اطمینان از اینکه اطلاعاتی بهترین مسیر در دسترس را دنبال می کنند و ISP های می توانند یکدیگر را در اینترنت ببیند دارای نقش هستند .

ISP واقعی : یک ISP واقعی (VISP)خدمات را از یک ISP دیگر (که برخی اوقات یک ISP عمده فروش یا مفهومی مشابه با این نامیده می شود ) خریداری می کند تا به مشتریان SVISP اجازه دسترسی به اینترنت را از طریق یک یا چند نقطه حضور (POP) که مالک شده اند یا بوسیله ISP عمده فروش اداره می شوند را فراهم کنند . برای ارائه از این نوع خدمت مدلهای مختلفی وجود دارد ، برای مثال ISP عمده فروش می تواند دسترسی به شبکه را از طریق مودم شماره گیری POP ها یا  DSLAM های نصب شده در مراکز تلفن برای کاربران انتهای فراهم آورند و ترافیک کاربر نهایی را مسیر یابی سوئیچ و یا تونل به سمت شبکه VISP نماید در برخی شرایط آنها می توانند ترافیک را به سمت مقصد خودشان مسیر یابی کنند . در مدل دیگر VISP  هیچ ترافیکی را مسیریابی نمی کند و فقط نیاز به ارائه عملیات AAA (شناسایی تایید و حسابداری ) همانند هر خدمت با ارزش افزوده همانند ایمیل یا میزبانی وب دارد . چنین ISP می تواند از POP ها ی خود برای ارائه یک خدمت و از یک مدل VISP برای ارائه خدمت دیگر یا از ترکیبی از هر دو برای ارائه یک خدمت در مناطق مختلف استفاده می کند . سرویس ارائه شده بوسیله ISP عمده فروش در یک مدل VISP با آنچه که بوسیله ISP بالاتر ارائه می شود حتی در برخی حالات که هر دو در یک شرکت قرار گرفته اند متفاوت است . آنکه مقدم است اتصال را از کاربر فرضی نهایی به اینترنت یا به کاربر نهایی ISP برقرار می کند و آنکه موخر است اتصال از کاربر نهایی ISP به تمامی یا بخشی از بقیه اینترنت متصل می کند .

یک VISP می تواند ترجیح دهد که یک خدمت کاملا خودکار White label را برای هر فردی بدون هیچ هزینه یا حداقل هزینه برای راه اندازی ارائه دهد . ISP واقعی خدمتی را که از طریق تلفن باعث کسب در آمد می شود را ارائه می دهد . ISP واقعی خدمتی را که از طریق تلفن باعث کسب در آمد می شود را ارائه می دهد و درصدی از در آمد کسب شده را با مالک VISP شرکت می شود . تمامی جنبه های تکنیکی با این موضوع مرتبط هستند که مالک VISP موارد مرتبط با تبلیغ خدمت را محول کند  . این نوع خدمت را با اینحال به سمت عمومی شدن دسترسی نامحدود به اینترنت با نرخ ثابت می گویند .

 قیمت: 4,490 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس


پاورپوینت درمورد بهداشت آب


پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی


پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی


پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر


پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO


پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO


پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی


پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز


پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry


پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک


پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها


پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی


پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري


پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها


پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت


پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2


پاورپوینت درمورد آناتومی


پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری


پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا


مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني


فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته برق


فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته تاریخ


فروش پکیج بیش از 100 فایل ورد مناسب رشته شیمی


فروش پکیج فایل بیش از 150 فایل با فرمت wordمناسب رشته علوم اجتماعی


مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن


مقاله درمورد آموزش بزرگسالان


مقاله درمورد آموزش الکترونیکی


مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون


مقاله درمورد آموزش ابتدايي


مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق


مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان


مقاله درمورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي


فروش پکیج بیش از 150 فایل ورد مناسب برای رشته زیست شناسی


فروش پکیج بیش از 200 فایل ورد مناسب برای رشته روانشناسی و آموزش و پرورش


فروش پکیج بیش از 250 فایل ورد مناسب برای رشته حقوق


مقاله درمورد اصول ارزشیابی توانمند ساز ی


مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه


مقاله درمورد آزمون های تشریحی


مقاله درمورد ارزشیابی در آموزش و پرورش


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید


پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید


تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


پاورپوینت آدیپوکین ها


مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word


سورس پروژه کرنومتر با vb-net


پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید


عنوتن مقاله:Internet service provider


زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه


پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید


تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


تحقیق درباره محرم-15 صفحهword


پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید


کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه


حقوق اساسی(word) 82 صفحه


حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه


پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید


کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه


پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید


تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


حافظه های فلش (word) 14 صفحه


صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه


گزارش مالی-6 صفحه


موضوع مقاله : سد -24 صفحه word


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید


تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید


دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining


پاورپوینت الكتريسيته I


فرهنگ سازمانی- 19 صفحه


پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید


پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام


مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت در مورد کشور عراقکلمات کلیدی :isp عمده فروش ارائه دهنده خدمات دهنده خدمات اینترنت مقاله internet service nbsp ارائه دهنده internet service provider طریق تلفن باعث isp واقعی خدمتی for internet access سیم پهنای باند internet access ارائه دهنده isp های عمده فروش isp عمده رده بالاتر upstream isp اینترنت internet ارائه دسترسی بالاتر upstream عمومی عنوتن مقاله:Internet service provider isp عمده فروش ارائه دهنده خدمات دهنده خدمات اینترنت مقاله internet service nbsp ارائه دهنده internet service provider طریق تلفن باعث isp واقعی خدمتی for internet access سیم پهنای باند internet access ارائه دهنده isp های عمده فروش isp عمده رده بالاتر upstream isp اینترنت internet ارائه دسترسی بالاتر upstream عمومی
سایر محصولات