پاورپوینت درمورد گاز مونواگسید گربن - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد گاز مونواگسید گربن
پاورپوینت درمورد گاز مونواگسید گربن

پاورپوینت درمورد گاز مونواكسيد كربن

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد گاز مونواكسيد كربنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 33   محتویاتگاز مونواكسيد كربن چيست؟منابع تولید coچه وسايل مي توانند مونواكسيد كربن توليد كنند؟Common Sourcesفارماکولوژیعلايم مسموميت با مونواكسيد كربن چيست؟Signs and Symptomsطبقه بندی علایم مسمومیت با COتشخیص بالینیتستهای تشخیصیRAD-57 Pulse CO-Oximeterیافته های ازمایشگاهیعوارض مسمومیت با گازCoTreatmentاقدامات درمانی مسمومیت با COچه افرادي در معرض خطر بيشتري قرار دارند؟چه كنيم تا  احتمال مسموميت با مونواكسيد كربن را به حداقل برسانيم؟      قسمتی از پاورپوینتمنابع تولید co•    منابع داخلی•کتابولیسم هم ناشی از تخریب RBC•(حداکثرCO1درصد.ودر انمی همولیتیک 4-6درصد)•رژیم های گیاهی•   منابع خارجی(احتراق ناقص مواد کربن دار)•دود کش.سیگار.بخاری نفتی.کرسی.پالایشگاه.•    چه وسايل مي توانند مونواكسيد كربن توليد كنند؟بخاري هاي بدون دودكش غيراستانداردتنورهاي نانوايياجاقهاي گازيموتورهاي بنزيني و گازوئيليشومينهپالایشگاه کرسیكباب پز زغالي    Common Sources•Incomplete combustion of any carbon-based material will produce carbon monoxide. Closed or confined spaces are particularly hazardous. Common sources are:–Automobiles, trucks, buses–Boats, campers–Gas heaters, furnaces, and hot water heaters–Gas-powered generators–Small gasoline engines–Portable / space heaters–Barbecues / fireplaces–Cigarette smoke–Lanterns–Methylene chloride (paint stripper)•Liver converts to CO–Structure / wildland fires     فارماکولوژی•انتشار COازالوئول به خون•میل ترکیبی  coبه هموگلوبین نسبت به o2حدود 200-250•اگر به هوای تنفسی1/. درصد  coاضافه شود50% هموگلوبین با co باند میشود•Coبه علت عدم تغیردر Pao2سبب تحریک گیرنده ها(اجسام کاروتید) نشده وبه دنبال مسمومیت باعث افزایش ریت یا عمق تنفس نمیشود.•ولی در مسمومیت شدید باعث تحریک گیرنده ها می شود.•مسمومیت با CO باعث 1-هاپوکسی بافتی 2-کاهش 2-3دی فسفو گلیسرات وافزایش میل ترکیبی o2باHb•اثرات عمده مسمومیت با  coمربوط به هپوکسی میباشد• Coباعث افزایش برون ده قلبی وقدرت انقباضی قلب ودیلاتاسیون عروق کرونرشده و مصرف  o2افزایش می یابد.اختلال هدایتی واریتمیو  . . . . . ...

پاورپوینت درمورد گاز مونواكسيد كربن

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد گاز مونواكسيد كربن

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

 

 

 

محتویات

گاز مونواكسيد كربن چيست؟

منابع تولید co

چه وسايل مي توانند مونواكسيد كربن توليد كنند؟

Common Sources

فارماکولوژی

علايم مسموميت با مونواكسيد كربن چيست؟

Signs and Symptoms

طبقه بندی علایم مسمومیت با CO

تشخیص بالینی

تستهای تشخیصی

RAD-57 Pulse CO-Oximeter

یافته های ازمایشگاهی

عوارض مسمومیت با گازCo

Treatment

اقدامات درمانی مسمومیت با CO

چه افرادي در معرض خطر بيشتري قرار دارند؟

چه كنيم تا  احتمال مسموميت با مونواكسيد كربن را به حداقل برسانيم؟

 

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

منابع تولید co

    منابع داخلی
کتابولیسم هم ناشی از تخریب RBC
(حداکثرCO1درصد.ودر انمی همولیتیک 4-6درصد)
رژیم های گیاهی
   منابع خارجی(احتراق ناقص مواد کربن دار)
دود کش.سیگار.بخاری نفتی.کرسی.پالایشگاه.

 

 

 

 

چه وسايل مي توانند مونواكسيد كربن توليد كنند؟

بخاري هاي بدون دودكش غيراستاندارد

تنورهاي نانوايي

اجاقهاي گازي

موتورهاي بنزيني و گازوئيلي

شومينه

پالایشگاه

کرسی

كباب پز زغالي

 

 

 

 

Common Sources

Incomplete combustion of any carbon-based material will produce carbon monoxide. Closed or confined spaces are particularly hazardous. Common sources are:
Automobiles, trucks, buses
Boats, campers
Gas heaters, furnaces, and hot water heaters
Gas-powered generators
Small gasoline engines
Portable / space heaters
Barbecues / fireplaces
Cigarette smoke
Lanterns
Methylene chloride (paint stripper)
Liver converts to CO
Structure / wildland fires
 
 
 
 
 
فارماکولوژی
انتشار COازالوئول به خون
میل ترکیبی  coبه هموگلوبین نسبت به o2حدود 200-250
اگر به هوای تنفسی1/. درصد  coاضافه شود50% هموگلوبین با co باند میشود
Coبه علت عدم تغیردر Pao2سبب تحریک گیرنده ها(اجسام کاروتید) نشده وبه دنبال مسمومیت باعث افزایش ریت یا عمق تنفس نمیشود.
ولی در مسمومیت شدید باعث تحریک گیرنده ها می شود.
مسمومیت با CO باعث 1-هاپوکسی بافتی 2-کاهش 2-3دی فسفو گلیسرات وافزایش میل ترکیبی o2باHb
اثرات عمده مسمومیت با  coمربوط به هپوکسی میباشد
Coباعث افزایش برون ده قلبی وقدرت انقباضی قلب ودیلاتاسیون عروق کرونرشده و مصرف  o2افزایش می یابد.اختلال هدایتی واریتمی
و  . . . . .


قیمت: 6,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد نظام بهسازي و آراستگي در كار و محيط كار


پاورپوینت درمورد نرم افزار پرونده الکترونيکي سلامت ايران


پاورپوینت درمورد نجوم در اسلام


پاورپوینت درمورد نام گذاری در شبکه های کامپیوتری


پاورپوینت درمورد میزان یا شاخص های بهداشتی


پاورپوینت درمورد مهارت و اصول خواندن(Dyslexia)


پاورپوینت درمورد منسوجات كشاورزي


پاورپوینت درمورد منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان


پاورپوینت درمورد مكانيكی خودرو


پاورپوینت درمورد مفهوم پردازش خط لوله اي


پاورپوینت درمورد مفاهیم مرتبط با خودکشی


پاورپوینت درمورد معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت درمورد معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته شیمی)


پاورپوینت درمورد مطالعات بیمارستان


پاورپوینت درمورد مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی


پاورپوینت درمورد مروری بر سیستمهای بس الکترونی


پاورپوینت درمورد مروری بر تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل سمینار درس مدلسازی


پاورپوینت درمورد مرگبارترین وناتوان کننده ترین ماده مخدر شناخته شده


پاورپوینت درمورد مدیریت فرهنگ سازمانی


پاورپوینت درمورد مديريت ذهن


پاورپوینت درمورد مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه


پاورپوینت درمورد نگاهی به مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت


پاورپوینت درمورد مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي)سيستم تنفسي(


پاورپوینت درمورد مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار


پاورپوینت درمورد مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي


پاورپوینت درمورد مباحثی در سينتيک تولید آهن


پاورپوینت درمورد مالاریا


پاورپوینت درمورد لیزر


پاورپوینت درمورد لایه سوکت های امن SSL


پاورپوینت درمورد لايه انتقال در شبکه اينترنت


پاورپوینت درمورد گشتاور و اهرمها


پاورپوینت درمورد گزارش عملکرد معاونت بهداشت آذر سال 91


پاورپوینت درمورد کيفيت انرژي الکتريکي و يا کيفيت قدرت


پاورپوینت درمورد کنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش MPC


پاورپوینت درمورد کنترل بهداشتی استخرهای شنا


پاورپوینت درمورد کروماتوگرافی گازی


پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز


پاورپوینت درمورد کارگاه مقدماتی روش تحقیق


پاورپوینت درمورد 11 اردیبهشت روز کار و کارگر


پاورپوینت درمورد كلانشهرها


پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي


پاورپوینت درمورد كابل


پاورپوینت درمورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی


پاورپوینت درمورد فوریتهای پزشکی در کودکان


تحقیق درمورد مجموعه آثار ادبي يك سرزمين يا يك زبان


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید


تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word


پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید


پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید


سورس پروژه کرنومتر با vb-net


پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید


مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


پاورپوینت آدیپوکین ها


زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه


تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه


عنوتن مقاله:Internet service provider


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


تحقیق درباره محرم-15 صفحهword


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه


پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


حقوق اساسی(word) 82 صفحه


پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید


حافظه های فلش (word) 14 صفحه


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه


پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید


پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه


حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه


تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه


گزارش مالی-6 صفحه


موضوع مقاله : سد -24 صفحه word


دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining


پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید


پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید


مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword


فرهنگ سازمانی- 19 صفحه


پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام


پاورپوینت الكتريسيته I


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت در مورد کشور عراقکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp توانند مونواكسيد كربن مونواكسيد كربن توليد nbsp nbsp منابع methylene chloride paint chloride paint stripper lanternsndash methylene chloride smokendash lanternsndash methylene nbsp nbsp مونواكسيد كربن تحریک گیرنده nbsp منابع پاورپوینت درمورد میل ترکیبی گاز مونواكسيد توانند مونواكسيد مونواكسيد مسمومیت ترکیبی heatersndash carbon هموگلوبین پاورپوینت درمورد گاز مونواكسيد كربنnbsp nbsp nbsp توانند مونواكسيد كربن مونواكسيد كربن توليد nbsp nbsp منابع methylene chloride paint chloride paint stripper lanternsndash methylene chloride smokendash lanternsndash methylene nbsp nbsp مونواكسيد كربن تحریک گیرنده nbsp منابع پاورپوینت درمورد میل ترکیبی گاز مونواكسيد توانند مونواكسيد مونواكسيد مسمومیت ترکیبی heatersndash carbon هموگلوبین
سایر محصولات