تحقیق درباره زردشت word 7 صفحه - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
تحقیق درباره زردشت word 7 صفحه
تحقیق درباره زردشت word 7 صفحه

تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه

تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحهچکیدهسؤال: دينی به نام زرتشت آيا وجود داشته است ؟ نام پیامبر آن را بگوييد من شنيده ام که وجود دين زرتشت قطعی نيست و علماي شيعه در اين مورد ترديد دارند.ý با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي كه به دنبال رفع دغدغه‌هاي علمي به تلاش و كاوش فكري پرداخته و از رهگذر سئوال به شكوفايي انديشه خود ياري مي‌رسانيد.از اينكه با مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه مكاتبه نموده‌ايد صميمانه تشكر مي‌كنيم، اميد آن كه تحقيق و پاسخ ارايه شده رهگشاي انديشه پويشگرتان باشد.در اين که آيين زرتشت در ايران و خراسان قديم رايج بوده ترديدی وجود ندارد و بعد از ظهور اسلام به افول گراييد و لی در اين که آيين زرتشت دین الهی باشد تردید وجود دارد.اما دربارة دين رسمي قبل از زرتشت اطلاعات بسيار زيادي وجود ندارد، و بين مورخان اختلافاتي ديده مي شود. به همين جهت جان بي ناس مورخ مشهور مي گويد: شرح و بيان داستان پيدايش مذهب زرتشت كار آساني نيست ... مآخذ موجود چندان روشن و موثق نيستند.[1]ولي آنچه از منابع موجود بدست مي آيد ايرانيان باستان يكتاپرست بوده و داراي ديني الهي بوده اند، هرچند كه شايد تحريف شده باشند. و سرنوشت اديان ديگر را پيدا كرده باشند.از كتب مقدس مانند تورات، انجيل و قرآن استفاده مي شود مردم ايران قبل از پيدايش زرتشت داراي دين مجوس بوده اند. هرجا از ديانت كهن ايران نامي به ميان آمده است به لفظ مجوس اكتفا شده است.در قاموس قرآن آمده است كه لفظ مجوس فقط يك بار در قرآن بكار رفته و مراد از آن ايرانيان قديم مي باشد كه دين آنان را در كنار يكي از چهار دين مشهور دوران باستان قرار مي دهد. گفته مي شود كه مذهب مجوس در اصل مذهب شرك نبوده و در رديف اديان توحيدي قرار داشته است.[2]يك محقق ايراني مي گويد: در هيچ يك از كتب آسماني تورات، انجيل، و قرآن از كتاب اوستا که کتاب مقدس زرتشتيان است، صريحاً نام برده نشده و هرگاه از مذهب باستاني ايرانيان سخن به ميان آمده تنها به نام «مجوس» بسنده كرده اند و اين قوم را نمايندة مذهب ايران باستان دانسته اند.[3]قديمي ترين مدركي كه نامي از مجوس در آن برده شده كتاب ارمياي نبي است.[4] در منابع مسيحي هم در انجيل متي از چند نفر از مجوسيان ياد شده است.[5]در قرآن مجيد تنها يك بار لفظ مجوس آمده است و آن آيه هفده از سوره مباركه حج است.بدين ترتيب مجوس در منابع ديني از جمله قرآن و روايات جزو اهل كتاب شمرده شده و در آن روايات تصريح شده كه دين مجوس يك دين الهي بوده است. در بعضي از روايات به اسم كتاب مجوس نيز تصريح شده است آنجا كه از امام صادق ـ عليه السّلام ـ از مجوس سؤال كردند فرمود: آنان پيغمبري داشتند كه او را كشتند و كتابش را سوزاندند و اسم آن كتاب جاماسب بود و در روايات ديگر اسم مجوس جاماسب و اسم پيغمبرشان اماسب آمده است.[6]اما چيزي كه هست بسياري از روي اشتباه زرتشت را پيغمبر مجوس دانسته اند و براي پيغمبر بودن زرتشت از نظر اسلام، آيات و رواياتي كه نمونه اي از آنها در بالا آورده شد، دليل آورده اند، در صورتي كه اگر كمي دقت بكنيم خواهيم ديد كه مجوس غير از زرتشت است.هرچند مسلمانان هم موقعي كه ايران را فتح كردند براي اينكه خون مردم ريخته نشود روي تسامح اسلامي مفهوم لفظ اهل كتاب را تعميم دادند و با تمام ايرانيان معامله اهل كتاب نمودند. و حتي بعدها بت پرستان اروپا و هند و تبت نيز توانستند به عنوان مجوس در قلمرو اسلامي بسر برند.[7]اين آيين در آغاز، آئين توحيدی و يکتاپرستي بوده که بعدها بر اثر عوامل مختلفي تغيير صورت و ماهيت داده است.[8]شيخ صدوق مي نويسد: «از مجوس جزيه گرفته مي شود، زيرا پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمودند: در مورد آنان مانند اهل کتاب رفتار کنيد. زيرا آنان پيامبري به نام «دامسب» داشتند که به قتل رسيد و کتابي به نام جاماسب داشتند که بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که سوزاندند.[9]بنا براين آيين مجوس غير از آيين زرتشت است که معمولا به اشتباه هر دو را به عنوان آيين زرتشت مي پندارند، ولي اين آيين هم همانند ديگر آئين هاي آسماني مثل مسيحيت دچار تحريف شد و به ثنويت و دوگانه پرستي گراييد و تعاليم آن با خرافات و موهامات زيادي آميخته شد و زرتشت که در دوران بعد پيدا شد در آيين مجوس اصلاحاتي به عمل آورده است چنانچه از خود زرتشت نقل است که: قصد او اين بوده است که صفاي قديمي مذهب را برگرداند به اين معني زرتشت خود موسس دين نبوده است، بلکه عقايد قديمي و معتقدات زمان خود را در هم آميخت و صورت نوين و ارزش خاصي بدان بخشيد.[10]فرقه های مجوس مجوسيان چهار فرقه معروف دارند کيومرثيه: اين فرقه از مذاهب قديم ايران است که به اصحاب کيومرث معروف بودند و به دو...

تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه

تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه

چکیده

سؤال: دينی به نام زرتشت آيا وجود داشته است ؟ نام پیامبر آن را بگوييد من شنيده ام که وجود دين زرتشت قطعی نيست و علماي شيعه در اين مورد ترديد دارند.

ý با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي كه به دنبال رفع دغدغه‌هاي علمي به تلاش و كاوش فكري پرداخته و از رهگذر سئوال به شكوفايي انديشه خود ياري مي‌رسانيد.

از اينكه با مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه مكاتبه نموده‌ايد صميمانه تشكر مي‌كنيم، اميد آن كه تحقيق و پاسخ ارايه شده رهگشاي انديشه پويشگرتان باشد.

در اين که آيين زرتشت در ايران و خراسان قديم رايج بوده ترديدی وجود ندارد و بعد از ظهور اسلام به افول گراييد و لی در اين که آيين زرتشت دین الهی باشد تردید وجود دارد.

اما دربارة دين رسمي قبل از زرتشت اطلاعات بسيار زيادي وجود ندارد، و بين مورخان اختلافاتي ديده مي شود. به همين جهت جان بي ناس مورخ مشهور مي گويد: شرح و بيان داستان پيدايش مذهب زرتشت كار آساني نيست ... مآخذ موجود چندان روشن و موثق نيستند.[1]

ولي آنچه از منابع موجود بدست مي آيد ايرانيان باستان يكتاپرست بوده و داراي ديني الهي بوده اند، هرچند كه شايد تحريف شده باشند. و سرنوشت اديان ديگر را پيدا كرده باشند.

از كتب مقدس مانند تورات، انجيل و قرآن استفاده مي شود مردم ايران قبل از پيدايش زرتشت داراي دين مجوس بوده اند. هرجا از ديانت كهن ايران نامي به ميان آمده است به لفظ مجوس اكتفا شده است.

در قاموس قرآن آمده است كه لفظ مجوس فقط يك بار در قرآن بكار رفته و مراد از آن ايرانيان قديم مي باشد كه دين آنان را در كنار يكي از چهار دين مشهور دوران باستان قرار مي دهد. گفته مي شود كه مذهب مجوس در اصل مذهب شرك نبوده و در رديف اديان توحيدي قرار داشته است.[2]

يك محقق ايراني مي گويد: در هيچ يك از كتب آسماني تورات، انجيل، و قرآن از كتاب اوستا که کتاب مقدس زرتشتيان است، صريحاً نام برده نشده و هرگاه از مذهب باستاني ايرانيان سخن به ميان آمده تنها به نام «مجوس» بسنده كرده اند و اين قوم را نمايندة مذهب ايران باستان دانسته اند.[3]

قديمي ترين مدركي كه نامي از مجوس در آن برده شده كتاب ارمياي نبي است.[4] در منابع مسيحي هم در انجيل متي از چند نفر از مجوسيان ياد شده است.[5]

در قرآن مجيد تنها يك بار لفظ مجوس آمده است و آن آيه هفده از سوره مباركه حج است.

بدين ترتيب مجوس در منابع ديني از جمله قرآن و روايات جزو اهل كتاب شمرده شده و در آن روايات تصريح شده كه دين مجوس يك دين الهي بوده است. در بعضي از روايات به اسم كتاب مجوس نيز تصريح شده است آنجا كه از امام صادق ـ عليه السّلام ـ از مجوس سؤال كردند فرمود: آنان پيغمبري داشتند كه او را كشتند و كتابش را سوزاندند و اسم آن كتاب جاماسب بود و در روايات ديگر اسم مجوس جاماسب و اسم پيغمبرشان اماسب آمده است.[6]

اما چيزي كه هست بسياري از روي اشتباه زرتشت را پيغمبر مجوس دانسته اند و براي پيغمبر بودن زرتشت از نظر اسلام، آيات و رواياتي كه نمونه اي از آنها در بالا آورده شد، دليل آورده اند، در صورتي كه اگر كمي دقت بكنيم خواهيم ديد كه مجوس غير از زرتشت است.

هرچند مسلمانان هم موقعي كه ايران را فتح كردند براي اينكه خون مردم ريخته نشود روي تسامح اسلامي مفهوم لفظ اهل كتاب را تعميم دادند و با تمام ايرانيان معامله اهل كتاب نمودند. و حتي بعدها بت پرستان اروپا و هند و تبت نيز توانستند به عنوان مجوس در قلمرو اسلامي بسر برند.[7]

اين آيين در آغاز، آئين توحيدی و يکتاپرستي بوده که بعدها بر اثر عوامل مختلفي تغيير صورت و ماهيت داده است.[8]

شيخ صدوق مي نويسد: «از مجوس جزيه گرفته مي شود، زيرا پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمودند: در مورد آنان مانند اهل کتاب رفتار کنيد. زيرا آنان پيامبري به نام «دامسب» داشتند که به قتل رسيد و کتابي به نام جاماسب داشتند که بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که سوزاندند.[9]

بنا براين آيين مجوس غير از آيين زرتشت است که معمولا به اشتباه هر دو را به عنوان آيين زرتشت مي پندارند، ولي اين آيين هم همانند ديگر آئين هاي آسماني مثل مسيحيت دچار تحريف شد و به ثنويت و دوگانه پرستي گراييد و تعاليم آن با خرافات و موهامات زيادي آميخته شد و زرتشت که در دوران بعد پيدا شد در آيين مجوس اصلاحاتي به عمل آورده است چنانچه از خود زرتشت نقل است که: قصد او اين بوده است که صفاي قديمي مذهب را برگرداند به اين معني زرتشت خود موسس دين نبوده است، بلکه عقايد قديمي و معتقدات زمان خود را در هم آميخت و صورت نوين و ارزش خاصي بدان بخشيد.[10]

فرقه های مجوس

مجوسيان چهار فرقه معروف دارند

  1. کيومرثيه: اين فرقه از مذاهب قديم ايران است که به اصحاب کيومرث معروف بودند و به دو اصل يزدان و اهرمن معتقد بوده و مي گفتند: يزدان ازلي قديم و اهريمن محدث و مخلوق است و سبب خلق اهريمن اين است که يزدان با خود فکر کرد که اگر مرا منازعي (دشمني) بود چگونه بود؟ پس از اين فکر ظلمت به وجود آمد و اهرمن ناميده شد به شر و فتنه بر نور خروج کرد و با او در سرشت و کردار مخالف بود.[11] طوري که در تمام مدت عمر دنيا بين اهريمن و يزدان نزاع و دشمني در جريان است.
  2. زروانيان: اين گروه از مجوسيان، زمان را زروان مي نامند که منشأ هستي است و معتقدند که زروان براي مدت هزار سال قرباني کرد که صاحب فرزند شود. در اين هنگام شک کرد که آيا قرباني کردن سودي دارد يا ندارد. همين باعث شد که خودش يا زنش صاحب دو فرزند شود: هرمز و اهريمن، هرمز بابت قرباني کردنش و اهريمن بابت شک کردنش از اين زمان، نبردي به مدت دوازده هزار سال ميان هرمز و اهريمن در مي گيرد.[12]

[1] .جان ناس، تاريخ جامع اديان، ص 450، انتشارات اسلامي، چ چهارم، 1370.

[2] . اقتباس از مبلغّي آباداني، عبدالله، تاريخ اديان و مذاهب جهان، ص 368، ج اول، چ اول 1373.

[3] . اقتباسي از تاريخ اديان و مذهب جهان، همان، ص 398.

[4] . تورات، باب 39، جمله 13، به نقل از اسلام و ايران، ص 298. همان.

[5] . انجيل متي، باب دوم از اول تا آخر، ص 2 و 3، به نقل از اسلام و ايران، همان.

[6] . وسائل كتاب الجهاد، باب 49، حديث 3 و 5. شيخ حرّ عاملي چاپ بيروت.

[7] . زرين كوب، دكتر عبدالحسين، كارنامة اسلام، فصل اول، ص 1، انتشارات اميركبير، چ نهم، 1382.

[8]. استادي، رضا، مقدمه اي بر ملل و نحل يا اديان و مذاهب، قم، انتشارات اسلامي، 1374ش، ص101.

[9]. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404ق، ج2، ص53.

[10]. مجله تخصصي کلام، شماره 32، ص6، و ترابي، علي اکبر، تاريخ اديان، تهران، اقبال، 1347ش، ص241.

[11]. ابوالقاسمي، محسن، دين ها و کيش هاي ايراني، ص26 ـ 28.

[12]. همان، ص64 ـ 65.قیمت: 3,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی


پاورپوینت درمورد خدمات متقابل ايران واسلام


پاورپوینت درمورد خانواده درمانی


پاورپوینت درمورد حقوق بيمار


پاورپوینت درمورد حسابداری تحقیق و توسعه


پاورپوینت حسابداری پیشرفته(2)


پاورپوینت درمورد چگونه خبر بد را به والدين بدهیم


پاورپوینت درمورد جوانه


پاورپوینت درمورد جمعيت شناسي


پاورپوینت درمورد جذب اتمی


پاورپوینت درمورد جشنواره جابرابن حیان


پاورپوینت درمورد تیتانیم


پاورپوینت درمرود تکنیک های پیشرفته شمارش بخش 7.1 روابط بازگشتی (Recurrence Relations)


پاورپوینت درمورد تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری


پاورپوینت درمرود ترويج الگوي مصرف در رسانه


پاورپوینت درمورد ترمومتر (دماسنج) ديجيتال


پاورپوینت درمورد ترسیمهای هندسی در عالم اسلامی


پاورپوینت درمورد تخمین مخازن در چاههای اکتشافی


پاورپوینت درمرود تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد


پاورپوینت درمرود تحليل يك طرح جديد امضارمز


پاورپوینت درمورد تحليل مخاطب در بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد تجهيزات پزشكي


پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته


پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه (Fourier Transform)


پاورپوینت درمورد كارت صدا


پاورپوینت درمورد تبدیل آنالوگ به دیجیتال


پاورپوینت درمورد : تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت تاریخ ادبیات 2


پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن


پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین


پاورپوینت درمورد تاثير آرايش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله


پاورپوینت درمورد پیوندهای شیمیایی


پاورپوینت درمورد پیوند شیمیایی


پاورپوینت درمورد پوکی استخوان


پاورپوینت درمورد پره ها


پاورپوینت درمورد پاتولوژی استان کرمان


پاورپوینت درمورد بیماری فیزیولوژی قلبی


پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس


پاورپوینت درمورد بهداشت آب


پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی


پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی


علم شیمی و کاربردی کردن آن (word) 24 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی -25صفحهword


تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار (قطره ای)


تحقیق درباره اخلاق حرفه اي (word) 29 صفحه


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


دانلود فایل word جدول تناوبی


پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت ( عوامل فيزيكی زیان آور محیط شغلی ) 31 اسلاید


جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحه


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی-95 اسلاید


تحقیق مقاله نوجوانان ، جوانان و دخانیات (word) 5 صفحه


طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال(word) 13 صفحه


عنوان پروژه: داده کاوی، مفاهیم و کاربرد -101 صفحه word


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


عنوان مقاله: مدیریت دانش در سازمان-7صفحهword


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس-16 صفحهword


پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار -41 اسلاید


دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی-19 اسلاید


جزوه آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مفاهیم آن -17 صفحهword


بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه و امنیت اقتصادی - 26 صفحهword


نمونه سوالات درس اخلاق (word) 13صفحه


تحقیق درباره ram ، رم (word) 15 صفحه


تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه


علم حقوق (word) 45 صفحه


تحقیق درباره : بررسی آلات موسیقی در آثار سنایی(word) 22 صفحه


تحقیق درباره امنيت شبكه (word) 23 صفحه


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


قانون مدیریت خدمات کشوری(word) 48 صفحه


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری توکیو -117 اسلاید


آشنایی با ساختار يك مقاله علمي و آرایه¬های آن (word) 7 صفحه


مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


دانلود پاورپوینت درباره رودکی -24 اسلاید


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام - 90 اسلاید


پاورپوینت بحران آب -33 اسلاید


پاورپوینت “ «مهران مدیری ،سلطان کمدی ایران» ” -24 اسلاید


طرح توجیهی توليدترانس مهتابي 40وات و 20 وات با ظرفيت 400000 عدد در سال(word) 14 صفحه


انتخابات شورای مدرسه - 2 صفحه


طرح توجیهی توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال (word) 15 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری توکیو -117 اسلایدکلمات کلیدی :تحقیق درباره زردشت درباره زردشت word laquo دامسبraquo داشتند نام جاماسب داشتند دوازده هزار پوست نام laquo دامسبraquo روي دوازده هزار کنيد زيرا آنان اهل کتاب رفتار آيين زرتشت آمده است شده است اهل كتاب تاريخ اديان لفظ مجوس درباره زردشت دوازده هزار زرتشت اديان اهريمن اسلام يزدان انجيل تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحهتحقیق درباره زردشت درباره زردشت word laquo دامسبraquo داشتند نام جاماسب داشتند دوازده هزار پوست نام laquo دامسبraquo روي دوازده هزار کنيد زيرا آنان اهل کتاب رفتار آيين زرتشت آمده است شده است اهل كتاب تاريخ اديان لفظ مجوس درباره زردشت دوازده هزار زرتشت اديان اهريمن اسلام يزدان انجيل
سایر محصولات