پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت تاریخ ادبیات 2
پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

مشخصات فایلعنوان : تاریخ ادبیات 2قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 169   محتویاتاهداف کلی درساهداف رفتاریفصل اولاوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 1ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 2ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان3وضعیت شعر و شاعران در دوره سلاطین غزنویآل زیارشمس المعالی 1شمس المعالی 2عنصر المعالی کیکاووس و فلک المعالی منوچهروضعیت دانشمندان و ادبا و ویژگی های آثار ادبی در عهد آل زیار 2آل بویهبخش دومشاعران معروف عصر غزنوی،آل زیار  دیالمه آل بویه،غوریانو . . .   اسلاید 1اهداف کلی درسهدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتیدرباره  اوضاع اجتماعی  و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان این ادوار است.      اسلاید 2اهداف رفتاریانتظار می رود  که دانشجو  پس از مطالعه این  درس بتواند بهنحوی  مستدل  درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ..... بحث کند و اطلاعاتیمجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد.     اسلاید 3فصل اولاوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...    اسلاید 4ویژگی های عمده محمود غزنوی-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهریبرای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطهمدایح شاعران. -عدم ادراک لطایف زبان فارسی.    اسلاید 4اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راهغارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند. -رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.    اسلاید 5اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2-تحریم فراگیری حکمت و فلسفه. -جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمهو آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.    اسلاید 6ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1-سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبانگفتار. -عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص. -کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون. -قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.  و . . . ...

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

مشخصات فایل

عنوان : تاریخ ادبیات 2

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 169

 

 

 

محتویات

اهداف کلی درس

اهداف رفتاری

فصل اول

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 1

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 2

ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1

ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان3

وضعیت شعر و شاعران در دوره سلاطین غزنوی

آل زیار

شمس المعالی 1

شمس المعالی 2

عنصر المعالی کیکاووس و فلک المعالی منوچهر

وضعیت دانشمندان و ادبا و ویژگی های آثار ادبی در عهد آل زیار 2

آل بویه

بخش دوم

شاعران معروف عصر غزنوی،آل زیار

 دیالمه آل بویه،غوریان

و . . .

 

 

 

اسلاید 1

اهداف کلی درس

هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی

درباره  اوضاع اجتماعی  و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،

اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان

این ادوار است.

 

 

 

 

 

 

اسلاید 2

اهداف رفتاری

انتظار می رود  که دانشجو  پس از مطالعه این  درس بتواند به

نحوی  مستدل  درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،

سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ..... بحث کند و اطلاعاتی

مجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد.

 

 

 

 

اسلاید 3

فصل اول

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

 

 

 

 

اسلاید 4

ویژگی های عمده محمود غزنوی

-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری

برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه

مدایح شاعران.

 

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

 

 

 

 

اسلاید 4

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1

-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه

غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

 

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.

 

 

 

 

اسلاید 5

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2

-تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.

 

-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمه

و آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.

 

 

 

 

اسلاید 6

ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1

-سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبان

گفتار.

 

-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.

 

-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.

 

-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.

 

 

و . . .قیمت: 6,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد استرس شغلی


پاورپوینت درمورد آرسنيک


پاورپوینت درمورد استانداردها و الگوهای مصرف


پاورپوینت درمورد استدلال بالینی


پاورپوینت درمورد ارائه راهكارهاي ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد


پاورپوینت درمورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی


پاورپوینت درمورد اجزاء فرعی پمپ ها


پاورپوینت درمورد اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي


پاورپوینت درمورد آتش و آتش سوزی


پاورپوینت در مورد طبقه بندی مشاغل


پاورپوینت درمورد اپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)


پاورپوینت در مورد طب سنتی


پاورپوینت در مورد انگيزش و خشنودي شغلي


پاورپوینت در مورد انشاء


پاورپوینت درمورد آبیاری بارانی


پاورپوینت در مورد اندیشه چارلز هورتون کولی


پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی 1


پاورپوینت در مورد اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش


پاورپوینت در مورد اندازه گيری جريان (مايعات)


پاورپوینت درمورد یک نظریه صوری شده اخلاقی


پاورپوینت درمورد يك مدل اعتماد توزيع‍ شده براي محيطهاي محاسبات فراگير


پاورپوینت درمورد فصل اول ویژگیهای اصلی MATLAB


پاورپوینت در مورد اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي


پاورپوینت در مورد اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي


پاورپوینت در مورد امنیت وب


پاورپوینت در مورد امنيت ارتباطات


پاورپوینت درمورد ووشرری بانکروفتی


پاورپوینت در مورد امنيت IP


پاورپوینت در مورد الگوي استاندارد تكامل توانايي فرآیند تولید نرم افزار


پاورپوینت درمورد الگوريتم جديد برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی


پاورپوینت درمورد هایپوناترمی


پاورپوینت در مورد شیمی مقدماتی


پاورپوینت در مورد الکتریسته جاری


پاورپوینت در مورد الکترونیک دیجیتال منطق TTL


پاورپوینت درمورد نکاتی در بهره برداری پمپ ها


پاورپوینت در مورد اکسیورزیس


پاورپوینت در مورد طبقه‌بندي از نظر زيستگاه


پاورپوینت در مورد شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي


پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری


پاورپوینت شبكه‌هاي كامپيوتري 1 (جزوه کامل درسی)


پاورپوینت در مورد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی


پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهای درحال توسعه


پاورپوینت درمورد نقش روي در سلامت و ترميم شكستگي استخوان


پاورپوینت درمورد نظريه هاي سازمان و مديريت(سير رهيافتهاي علمي به مديريت)


پاورپوینت درمورد نظریه میدانی کرت لوین


علم شیمی و کاربردی کردن آن (word) 24 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی -25صفحهword


تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار (قطره ای)


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


تحقیق درباره اخلاق حرفه اي (word) 29 صفحه


پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


دانلود فایل word جدول تناوبی


پاورپوینت صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت ( عوامل فيزيكی زیان آور محیط شغلی ) 31 اسلاید


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی-95 اسلاید


جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحه


عنوان پروژه: داده کاوی، مفاهیم و کاربرد -101 صفحه word


طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال(word) 13 صفحه


تحقیق مقاله نوجوانان ، جوانان و دخانیات (word) 5 صفحه


تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس-16 صفحهword


عنوان مقاله: مدیریت دانش در سازمان-7صفحهword


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار -41 اسلاید


بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه و امنیت اقتصادی - 26 صفحهword


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


نمونه سوالات درس اخلاق (word) 13صفحه


جزوه آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مفاهیم آن -17 صفحهword


تحقیق درباره ram ، رم (word) 15 صفحه


دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی-19 اسلاید


تحقیق درباره : بررسی آلات موسیقی در آثار سنایی(word) 22 صفحه


علم حقوق (word) 45 صفحه


تحقیق درباره امنيت شبكه (word) 23 صفحه


قانون مدیریت خدمات کشوری(word) 48 صفحه


پاورپوینت بحران آب -33 اسلاید


دانلود پاورپوینت درباره رودکی -24 اسلاید


طرح توجیهی توليدترانس مهتابي 40وات و 20 وات با ظرفيت 400000 عدد در سال(word) 14 صفحه


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


انتخابات شورای مدرسه - 2 صفحه


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


آشنایی با ساختار يك مقاله علمي و آرایه¬های آن (word) 7 صفحه


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام - 90 اسلاید


مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال


پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری توکیو -117 اسلاید


طرح توجیهی توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال (word) 15 صفحه


پاورپوینت “ «مهران مدیری ،سلطان کمدی ایران» ” -24 اسلاید


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت مشق رزم گروه در آتش و مانور ، آتش و حرکت -61 اسلایدکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp اسلاید های غزنویانآل زیارو عهد غزنویان 1ویژگی واسطهمدایح شاعران nbsp ظاهریبرای دربار حکومتی nbsp nbsp nbsp اسلاید عهد غزنویان های عمده احوال اجتماعی تاریخ ادبیات عمده نثر نثر فارسی شعر فارسی های شعر اسلاید فارسی اجتماعی غزنویان المعالی تاریخ اوضاع پاورپوینت تاریخ ادبیات 2nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp اسلاید های غزنویانآل زیارو عهد غزنویان 1ویژگی واسطهمدایح شاعران nbsp ظاهریبرای دربار حکومتی nbsp nbsp nbsp اسلاید عهد غزنویان های عمده احوال اجتماعی تاریخ ادبیات عمده نثر نثر فارسی شعر فارسی های شعر اسلاید فارسی اجتماعی غزنویان المعالی تاریخ اوضاع
سایر محصولات