پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه
پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 290 محتویاتمفاهيم پايه•جامعهجامعه چيست؟مفهوم جامعه شناسيساختارهاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيتغييرات و دگرگوني هاي اجتماعيعلل تغييرات جوامععوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشندتقسيم بندي جوامعسير تحول جوامع بشريمقايسه جامعه شهري و روستاييسير تحول جوامع بشريمقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعتمقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعاتجامعه اطلاعاتي در يك نگاهبرخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعاتجامعه اطلاعاتي و اقتصادجامعه اطلاعاتي و تجارتجامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكيو . . .     مفاهيم پايه•جامعهمقدمهتفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.جامعه چيست؟پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.مك ايور:جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.   مفهوم جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و...

پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 290

 

محتویات

مفاهيم پايه

جامعه

جامعه چيست؟

مفهوم جامعه شناسي

ساختارهاي اجتماعي

تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي

تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي

علل تغييرات جوامع

عوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشند

تقسيم بندي جوامع

سير تحول جوامع بشري

مقايسه جامعه شهري و روستايي

سير تحول جوامع بشري

مقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعت

مقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعات

جامعه اطلاعاتي در يك نگاه

برخي از ويژگي هاي كليدي زمينه ساز پيدايش روندهاي جهاني عصر ارتباطات و اطلاعات

جامعه اطلاعاتي و اقتصاد

جامعه اطلاعاتي و تجارت

جامعه اطلاعاتي و شهرهاي الكترونيكي

و . . .

 

 

 

 

مفاهيم پايه

جامعه

مقدمه

تفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.

جامعه چيست؟

پارتو (جامعه شناس ايتاليايي)

جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.

گيدينگز (جامعه شناس آمريكايي):

جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.

گورويچ (جامعه شناس فرانسوي):

جامعه واقعيتي كلي و كثير الاجزاء و جامع جميع جهات است.

مك ايور:

جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.

آگ برن و نيم كف (جامعه شناسان آمريكايي):

جامعه گروه وسيع و پردوامي, مركب از تعداد زيادي زن, مرد و كودك است كه اشتراكات فراواني دارند, براي بقاي خود همكاري مي كنند و سازمانهاي متعددي را پديد مي آورند.

 

 

 

مفهوم جامعه شناسي

اگوست كنت

جامعه شناسي را علم قوانين كلي پديده هاي اجتماعي مي داند كه خود, حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده اي است كه به صورت كلي اخذ شده و در قالب قوانين درآمده است.

لئوپولدفن وايز

جامعه شناسي را بررسي روابط متقابل انسانها مي داند و قائل به اصالت حس و رفتار است.

ماكس وبر

جامعه شناسي را علمي مي داند كه به دنبال درك, تفسير و تفهم عمل اجتماعي انسان است تا بدين ترتيب به تبيين علي سير عمل اجتماعي و نتايج آن نايل گردد.

 

 

 

 

ساختارهاي اجتماعي

نيازهاي گوناگون انسان بي شمار است. براي رفع اين گونه نيازها به روابط با ديگران نيازمند است. بدين منظور معمولا ساختارهاي پيچيده اي تحت عنوان نهاد ايجاد مي شود.

هانري مندراس

نهاد اجتماعي مجموعه اي از هنجارهاست كه در يك دستگاه اجتماعي به كار بسته شده و قانوني بودن يا نبودن هر چيز را درآن دستگاه تعيين مي كند. ازدواج, خانواده, مدرسه, دانشگاه و ...از نهادهاي اجتماعي هستند.

مك ايور

به شبكه اي از پويش هاي پيچيده اجتماعي كه به هدف يا اهداف معيني ناظر است و كل يگانه اي به شمار مي آيد, نهاد اجتماعي مي گويند. چون اين پويش ها معمولا به كمك امكاناتي محقق مي گردد, اين كلمه گذشته از معني اصلي خود بر محل و ساختمانها و ساير وسايلي كه بدين منظور ضرورت مي يابد نيز دلالت دارد.قیمت: 4,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد تبدیل آنالوگ به دیجیتال


پاورپوینت درمورد : تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت تاریخ ادبیات 2


پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن


پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین


پاورپوینت درمورد مديريت شهري در جهان


پاورپوینت درمورد زندگی ما و گردش زمین


دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML


پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه


پاورپوینت درمورد جانورشناسی


مقاله درمورد شهرستان فریمان


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی کارآفرینیکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp تحول جوامع بشريمقايسه پاورپوینت درمورد آثار مفهوم جامعه شناسياگوست جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي nbsp nbsp مفهوم آورند nbsp nbsp nbsp مفهوم جامعه قالب قوانين درآمده nbsp nbsp جامعه شناس تحول جوامع جوامع بشريمقايسه دگرگوني هاي اطلاعاتجامعه اطلاعاتي مردم است آمريكايي جامعه ويژگي هاي عمل اجتماعي جامعه اجتماعي اطلاعاتي پيچيده شناسي دارند پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعهnbsp nbsp nbsp تحول جوامع بشريمقايسه پاورپوینت درمورد آثار مفهوم جامعه شناسياگوست جامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسياگوست كنتجامعه شناسي nbsp nbsp مفهوم آورند nbsp nbsp nbsp مفهوم جامعه قالب قوانين درآمده nbsp nbsp جامعه شناس تحول جوامع جوامع بشريمقايسه دگرگوني هاي اطلاعاتجامعه اطلاعاتي مردم است آمريكايي جامعه ويژگي هاي عمل اجتماعي جامعه اجتماعي اطلاعاتي پيچيده شناسي دارند