ببینید| متکی: برای ریاست مجلس هیچ توافقی با ذوالنوری نکردم /کاندیداتوری ام را تکذیب نمی کنم
ببینید| متکی: برای ریاست مجلس هیچ توافقی با ذوالنوری نکردم /کاندیداتوری ام را تکذیب نمی کنم

ببینید| متکی: برای ریاست مجلس هیچ توافقی با ذوالنوری نکردم /کاندیداتوری ام را تکذیب نمی کنم

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید که داوطلبی خود برای ریاست مجلس دوازدهم را تکذیب نمی‌کند.

ببینید| متکی: برای ریاست مجلس هیچ توافقی با ذوالنوری نکردم /کاندیداتوری ام را تکذیب نمی کنم

دیدگاهتان را بنویسید