ببینید | ویدیویی پربیننده از نمایش جهیزیه یک عروس در سبزوار
ببینید | ویدیویی پربیننده از نمایش جهیزیه یک عروس در سبزوار

ببینید | ویدیویی پربیننده از نمایش جهیزیه یک عروس در سبزوار

ویدیویی از حجم جهاز یک مراسم عروسی در سبزوار در فضای مجازی پربازدید شد. / حاشیه پلاس

ببینید | ویدیویی پربیننده از نمایش جهیزیه یک عروس در سبزوار

دیدگاهتان را بنویسید