ترتیل صفحه 120 قرآن/ داروی بیماری روح+فیلم، متن و مفاهیم
ترتیل صفحه 120 قرآن/ داروی بیماری روح+فیلم، متن و مفاهیم

ترتیل صفحه 120 قرآن/ داروی بیماری روح+فیلم، متن و مفاهیم

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «اَلقُرآنُ غِنًی لاغِنی دونَهُ وَ لا فَقرَ بَعدَهُ» قرآن، توانمندی است که هیچ توانی جایگزین آن نمی‌شود و پس از آن هیچ فقری باقی نمی‌ماند.

ترتیل صفحه 120 قرآن/ داروی بیماری روح+فیلم، متن و مفاهیم

کنفرانس– گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: پیامبر (ص) می‌فرمایند: «اَلقُرآنُ غِنًی لاغِنی دونَهُ وَ لا فَقرَ بَعدَهُ» قرآن، توانمندی است که هیچ توانی جایگزین آن نمی‌شود و پس از آن هیچ فقری باقی نمی‌ماند. (تفسیرابی الفتوح ۱/۱۰) در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۱۲۰ قرآن کریم شامل آیات ۷۱ تا ۷۶ سوره مبارکه مائده با صدای مرحوم منشاوی تقدیم می‌شود.  

دیدگاهتان را بنویسید