ترتیل صفحه 121 قرآن/ معرفی دشمن اصلی مسلمانان+فیلم، متن و مفاهیم
ترتیل صفحه 121 قرآن/ معرفی دشمن اصلی مسلمانان+فیلم، متن و مفاهیم

ترتیل صفحه 121 قرآن/ معرفی دشمن اصلی مسلمانان+فیلم، متن و مفاهیم

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «فَضلُ القُرآنِ عَلی سائِرِالکَلامِ کَفَضلِ اللهِ عَلی خَلقِهِ» برتری قرآن بر سایر سخنان، همانند برتری خداوند است بر بندگانش.

ترتیل صفحه 121 قرآن/ معرفی دشمن اصلی مسلمانان+فیلم، متن و مفاهیم

کنفرانس– گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: پیامبر (ص) می‌فرمایند: «فَضلُ القُرآنِ عَلی سائِرِالکَلامِ  کَفَضلِ اللهِ عَلی خَلقِهِ» برتری قرآن بر سایر سخنان، همانند برتری خداوند است بر بندگانش. (جامع الاخبار/ ۴۷) در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۱۲۱ قرآن کریم شامل آیات ۷۷ تا ۸۲ سوره مبارکه مائده با صدای مرحوم منشاوی تقدیم می‌شود.  

دیدگاهتان را بنویسید