ترتیل صفحه 163 قرآن/ توبه کنید تا باران ببارد+فیلم، متن و مفاهیم
ترتیل صفحه 163 قرآن/ توبه کنید تا باران ببارد+فیلم، متن و مفاهیم

ترتیل صفحه 163 قرآن/ توبه کنید تا باران ببارد+فیلم، متن و مفاهیم

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد.

ترتیل صفحه 163 قرآن/ توبه کنید تا باران ببارد+فیلم، متن و مفاهیم

کنفرانس– گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَن قَرَأَالقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ، اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ» هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد. (اصول کافی ۲/۶۰۳) در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۱۶۳ قرآن کریم شامل آیات ۹۶ تا ۱۰۴ سوره مبارکه اعراف با صدای شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.  

دیدگاهتان را بنویسید