رئیسی با این تصاویر به شایعات درباره عمل کردنش پایان داد
رئیسی با این تصاویر به شایعات درباره عمل کردنش پایان داد

رئیسی با این تصاویر به شایعات درباره عمل کردنش پایان داد

تصاویر جدید از رئیسی ادعاها درباره عمل لیزیک او را رد کرد.

رئیسی با این تصاویر به شایعات درباره عمل کردنش پایان داد

به گزارش کنفرانس، سید ابراهیم رئیسی، صبح پنج‌شنبه (۳۰ فروردین) در قالب سفرهای استانی، به استان سمنان سفر کرد. تصاویر منتشر شده از رئیس دولت سیزدهم متفاوت از تصویر چند روز اخیر او بود که بخاطر عینک نداشتن برخی کاربران فضای مجازی مدعی شده بودند او عمل لیزیک داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید