سال های برفی کوهستان چالوس
سال های برفی کوهستان چالوس

سال های برفی کوهستان چالوس

شرایط جوی امسال به گونه ای دستخوش تغییر یافت که با کمترین میزان بارش نزولات جوی به خصوص در زمستان در مناطق مختلف کشور مواجه ایم . با گذشت حدود یک ماه از فصل زمستان شاهد کاهش بارش برف هستیم که نسبت به سالهای اخیر غافلگیر کننده می باشد .سالهای گذشته بارش برف در مناطق کوهستانی چالوس بیشتر از مدت مشابه امسال است .

سال های برفی کوهستان چالوس

دیدگاهتان را بنویسید