عکس‌| خانواده ستاره استقلال و دختر نکونام در تمرین آبی‌ها
عکس‌| خانواده ستاره استقلال و دختر نکونام در تمرین آبی‌ها

عکس‌| خانواده ستاره استقلال و دختر نکونام در تمرین آبی‌ها

تمرین امروز استقلال با حضور چند مهمان ویژه برگزار می‌شود.

عکس‌| خانواده ستاره استقلال و دختر نکونام در تمرین آبی‌ها

به گزارش کنفرانس؛ تمرین امروز استقلال با حضور هواداران برگزار شده و خانواده رافائل سیلوا و دختر جواد نکونام هم مهمان ویژه تمرین استقلال هستند.

نکته جالب اینکه در این تصویر، فرزند نکونام برای دیده‌ نشدن چهره صورت خود را با دست پوشانده است.

258 258

دیدگاهتان را بنویسید