فیلم|  چرا کردستانی‌ها در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند؟
فیلم| چرا کردستانی‌ها در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید