موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل
موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل

موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل

هیأت دولت عربستان سعودی همچنین تأکید کرد ریاض از حق ملت فلسطین در زمینه تعیین سرنوشتشان و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف حمایت می کند.

موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل

دیدگاهتان را بنویسید