همکاری 2 وزارتخانه‌ برای تامین مسکن اساتید/ زمین‌های اضافه دانشگاه‌ها مسکن می‌شوند
همکاری 2 وزارتخانه‌ برای تامین مسکن اساتید/ زمین‌های اضافه دانشگاه‌ها مسکن می‌شوند

همکاری 2 وزارتخانه‌ برای تامین مسکن اساتید/ زمین‌های اضافه دانشگاه‌ها مسکن می‌شوند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با وزارت مسکن رایزنی‌هایی داشته‌ایم و موافقتنامه‌ای امضا شده تا زمین‌های اضافه‌ای که دانشگاه‌ها دارند را در قالب طرح جهش تولید مسکن تبدیل به خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی و مسکن برای کارکنان و اعضای هیأت علمی کنیم. اولویت اصلی واگذاری‌ این مسکن‌ها نیز با اساتید جدیدالاستخدام است.

همکاری 2 وزارتخانه‌ برای تامین مسکن اساتید/ زمین‌های اضافه دانشگاه‌ها مسکن می‌شوند

محمدعلی زلفی‌‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه کنفرانس پیرامون افزایش حقوق اساتید دانشگاهی، گفت: افزایش حقوق اساتید دانشگاهی همان ۲۰ درصدی است که برای کارکنان دولت هم در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی در راستای جهش علمی برمبنای علمکرد برای اساتید درنظر گرفته شده و خوشبختانه پایه‌های تشویقی برای اساتید در نظر گرفته‌ایم که هر استادی کار شاخصی انجام دهد، پایه تشویقی دریافت می‌کند که این موضوع باعث می‌شود اساتید افزایش حقوق داشته باشند.  وی به بحث مسکن اساتید نیز اشاره کرد و گفت: با وزارت مسکن رایزنی‌هایی داشته‌ایم و موافقتنامه‌ای امضا شده تا زمین‌های اضافه‌ای که دانشگاه‌ها دارند را در قالب طرح جهش تولید مسکن تبدیل به خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی و مسکن برای کارکنان و اعضای هیأت علمی کنیم. اولویت اصلی واگذاری‌ این مسکن‌ها نیزبا اساتید جدیدالاستخدام است. به گزارش فارس،  زلفی گل سال گذشته در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها گفته بود که بحث ساخت منزل مسکونی برای اساتید از زمین‌های دانشگاه مطرح است و با جلسه‌ای که با برخی از رؤسای برتر دانشگاه‌ها داشته، پیشنهاد شده که اگر قرار باشد برای هر نسل یک زمین اختصاص بدهیم این به نفع آینده آموزش عالی نیست و بهتر است به جای آن خانه سازمانی بسازیم که هر عضو هیأت علمی ۷،۸ سال استفاده کند سپس خانه دار شود و این خانه‌ها به فرد دیگری واگذار شود. وی خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها در همان جلسه تاکید کرده بود که از ظرفیت قانون جهش مسکن استفاده کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید