ویدئو| اولین چراغ اعتبار مالیاتی در حوزه توسعه فناوری روشن می‌شود
ویدئو| اولین چراغ اعتبار مالیاتی در حوزه توسعه فناوری روشن می‌شود

ویدئو| اولین چراغ اعتبار مالیاتی در حوزه توسعه فناوری روشن می‌شود

موافقت‌نامه همکاری ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه پتروشیمی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به هلدینگ خلیج فارس اعطا شد.

ویدئو| اولین چراغ اعتبار مالیاتی در حوزه توسعه فناوری روشن می‌شود

با حضور معاون علمی،‎ فناوری و ‎اقتصاد‎ دانش‌بنیان رئیس‌‎جمهور و ‎مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس موافقت‌نامه همکاری ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر حوزه پتروشیمی به امضا رسید.  دهقانی در این مراسم: نفوذ دانش‌بنیان‌ها در صنایع پتروشیمی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری میسر می‌شود. باید نظام نوآوری عرضه‌محور را به سمت تقاضامحور تغییر دهیم.  

دیدگاهتان را بنویسید