کیفرخواست دو کارچاق کن و مدعی نفوذ در دادسرای بندرعباس صادر شد
کیفرخواست دو کارچاق کن و مدعی نفوذ در دادسرای بندرعباس صادر شد

کیفرخواست دو کارچاق کن و مدعی نفوذ در دادسرای بندرعباس صادر شد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم مبارزه با فساد برون و درون دستگاهی، ۲ کارچاق کن که ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی را داشتند دستگیر و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

کیفرخواست دو کارچاق کن و مدعی نفوذ در دادسرای بندرعباس صادر شد

به گزارش کنفرانس از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان امروز اظهار کرد: در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم مبارزه با فساد برون و درون دستگاهی، برای ۲ کارچاق کن که ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی را داشتند، کیفرخواست صادر شد.  وی افزود: بنابر گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان هرمزگان، این دو نفر با فریبکاری و ادعای اینکه می‌توانند با اعمال نفوذ، روند پرونده‌های قضایی را تغییر دهند از برخی از طرفین پرونده‌ها در دادگستری استان هرمزگان تقاضای وجه و سکه طلا می‌کردند که در نتیجه تحقیقات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، ادعای نفوذ نیز صحت ندارد.  رییس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پس از کار دقیق فنی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان هرمزگان این دو نفر شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: از متهمان ۳۰ عدد سکه طلا کشف و ضبط شده است. وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات طبق مواعد مقرر و روند مصرح در قانون آئین دادرسی کیفری، مقام قضایی در دادسرای بندرعباس با احراز بزه ارتکابی توسط متهمان، ضمن صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس ارسال کرده است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین به مراجعان دستگاه قضایی و عموم مردم توصیه کرد: با حفظ هوشیاری، فریب مدعیان دروغین نفوذ را نخورند و در صورت مواجهه با مواردی از این دست فورا مراتب را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اعلام کنند. وی تأکید کرد: با افرادی که با اقدامات مجرمانه به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی آسیب رسانند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید