کیفیت هوای مشهد ناسالم برای گروه های حساس شد
کیفیت هوای مشهد ناسالم برای گروه های حساس شد

کیفیت هوای مشهد ناسالم برای گروه های حساس شد

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص عدد ۱۰۴ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص باعدد ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای مشهد ناسالم برای گروه های حساس شد

به گزارش کنفرانس از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص عدد ۱۰۴ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص باعدد ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های سنجش آلودگی سرافرازان، سمزقند، پایانه، خاقانی، کریمی، شهر، رسالت، چمن، امامیه، الهیه، آوینی و خیام جنوبی در شرایط ناسالم برای گروه های و ایستگاه مفتح در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.  شایسته است همشهریان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل به بهبود کیفیت هوا کمک کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید