۳۴ هزار هکتار گندم در سیستان وبلوچستان کشت شد
۳۴ هزار هکتار گندم در سیستان وبلوچستان کشت شد

۳۴ هزار هکتار گندم در سیستان وبلوچستان کشت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال در فصل کشت ۳۴ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به زیرکشت محصول استراتژیک گندم رفته است.

۳۴ هزار هکتار گندم در سیستان وبلوچستان کشت شد

به گزارش کنفرانس از زاهدان به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، سید محمدرضا سیدحسینی با اشاره به اهمیت کشت قراردادی گفت: با مشارکت کشاورزان حدود ۲۴ هزار هکتار از گندمزارهای سیستان وبلوچستان تاکنون تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته که نسبت به تحقق سطح تعهد این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی در رتبه اول کشوری قرار گرفته ایم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: از کل سطح زیر کشت گندم، ۱۴۰۰ هکتار به کشت دیم و ۳۲ هزار و ۶۰۰ هکتاربه کشت آبی اختصاص دارد. سید حسینی تصریح کرد: امسال با هدف افزایش عملکرد با تامین به موقع بذور گندم اصلاح شده ضریب نفوذ بذور در مزارع به ۵۰ درصد رسید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: کشت گندم در سیستان وبلوچستان به اتمام رسیده است. پایان پیام/3139

دیدگاهتان را بنویسید