اصفهان
اصفهان

فجر ۴۴| شکنجه‌های وحشیانه ساواک به روایت یک زندانی؛ چه کسی از پشت گردن تا کمرت را اره کشیده؟

«وقتی به زندان عادل‌آباد رفتم یکی از حاضران گفت چه کسی از پشت گردن تا کمرت را اره کشیده؟ پاسخ دادم شب‌ها کمرم می‌سوخت و …