دفاتر منطقه ای
دفاتر منطقه ای

توسعه روابط محور دیدار مقامات ترکمن و صلیب سرخ

در دیدار معاون دفتر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در آسیای مرکزی با معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان چشم‌انداز توسعه روابط بین دو طرف بررسی …