زندگی
زندگی

درد دل‌های زنانه از اتاق زایمان تا آلودگی هوا در خانه پدری

می‌گویند تعداد زنانی که امسال در آستانه روز مادر، با رهبر دیدار داشتند ازهر سال بیشتر بود؛ شاید بود. اما این را خوب می‌دانم که …

قول و قراری که شهید تهرانی‌مقدم با همسرش گذاشت

محتوای نامه‌های شهید تهرانی‌مقدم با همسرش پر است از حس همراهی و همدلی. پر از نگاه خدا و برکت به مال و علم. «الهام حیدری» …