نامشخص
نامشخص

مکاتبه با مدیریت فرودگاه مهرآباد برای توسعه ساخت و ساز

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲۱ از مکاتبه با مدیریت فرودگاه مهرآباد برای توسعه ساخت و ساز در منطقه ۲۱ خبر داد.